Phạm Tâm

"Luôn luôn học hỏi - Không ngừng khám phá"
Thích đá banh, xem phim, du lịch, chụp ảnh