Nếu cảm thấy các nội dung mình chia sẻ hữu ích và giúp được bạn điều gì đó, thì hãy ủng hộ mình ly cà phê nhé:

Chuyển khoản ngân hàng:

  • Ngân hàng Vietcombank
  • STK : 0381000514755
  • Chủ TK : Hoàng Trọng Hiếu

Tiền điện tử

  • Địa chỉ Bitcoin : 1PnT8rteH5LqjSgZwM6ieGXZA2m4S5q4QY
  • Địa chỉ Ethereum : 0x045cfb49fe20fb0d799ebef75a7041ecac3698c3
  • Địa chỉ Binance Coin (BEP20) : 0x045cfb49fe20fb0d799ebef75a7041ecac3698c3

Cảm ơn các bạn rất nhiều!